Рівні володіння мовою

Рівні володіння мовою

Рівень А1 (початковий, początkujący):

Розумію та використовую знайомі щоденні вирази та базові фрази, що спрямовані на задоволення конкретних потреб. Можу представити себе та інших та можу задавати питання щодо особистих деталей та відповідати на них. Наприклад, про місце проживання, знайомих та про речі, що він/вона має. Можу взаємодіяти найпростішим способом, якщо інша людина говорить повільно та чітко і готова допомогти.

Рівень А2 (базовий, niższy średnio zaawansowany):

Розумію речення та вирази, що часто використовуються в областях безпосереднього стосунку (наприклад, основну особисту та сімейну інформацію, покупки, місцева географія, працевлаштування). Можу спілкуватись у простих та рутинних ситуаціях, що вимагають простого і прямого обміну інформацією на знайомі чи побутові теми. Можу описати у простих словах питання свого походження, найближче середовище та пояснити безпосередні потреби.

Рівень В1 (середній, średnio zaawansowany):

Розумію основні ідеї простих чітких даних зі знайомих областей, що регулярно зустрічаються на роботі, в школі, на відпочинку тощо. Можу спілкуватись в більшості ситуацій, що можуть виникнути під час подорожування в районі, де говорять на цій мові. Можу скласти зв’язне повідомлення на теми, які знайомі чи які відносяться до особистих інтересів. Можу описати враження, події, мрії, надії і прагнення, викласти і обґрунтувати свою думку та плани.

Рівень В2 (вище середнього, wyższy średnio zaawansowany):

Розумію основні ідеї складних текстів на абстрактні і конкретні теми, в тому числі технічні теми, що стосуються його/її спеціалізації. Можу взаємодіяти з певною мірою побіжності та безпосередності, що робить регулярну взаємодію з носіями мови можливою без напруги для кожної зі сторін. Вмію робити чіткі, детальні повідомлення по широкому колу питань і можу викласти свій погляд на основну проблему, показати переваги та недоліки різних варіантів.

Рівень С1 (розширений, zaawansowany):

Розумію широкий спектр складних і довгих текстів, розпізнаю приховане значення. Можу висловлюватись вільно і безпосередньо, без особливих труднощів з підбором слів і виразів. Можу використовувати мову гнучко та ефективно для соціальної, наукової і професійної діяльності. Можу створювати чіткий, добре структурований, детальний текст на складні теми, демонструючи володіння організаційними моделями, засобами зв’язку та об’єднанням елементів тексту.

Рівень С2 (близький до рівня носія, profesjonalny):

Розумію практично все, що чув або читав. Можу узагальнити інформацію з різних усних та письмових джерел, поєднувати аргументи та думки у пов’язаний текст. Можу висловлюватись безпосередньо, дуже вільно і точно, відрізняючи тонкі відтінки значень навіть в найскладніших ситуаціях.

Comments are closed.