Польская лексика #12

Drodzy, chcecie się z czegoś pośmiać? Bardzo proszę! „ŁAMAŃCE JĘZYKOWE, czyli ćwiczenia na dobrą dykcję!” СКОРОГОВОРКИ! Prawidłowa wymowa, dobra dykcja, mówienie staranne, wyraźne i płynne jest prawdziwą sztuką. Правильное произношение, хорошая дикция, речь аккуратная, ясная и свободная – это настоящее искусство. Spróbuj przeczytać poprawnie następujące zdania (tzw. łamańce językowe). I koniecznie czytajcie na głos! И […]

Польская грамматика #21

Narzędnik liczby pojedynczej i mnogiej (Творительный падеж в единственном и множественном числе) Дополните предложения соответствующими формами творительного падежа:

Польская лексика #11

Dziś kolejny polski czasownik „Zawierać”. „Zawierać” — mieć coś za składnik siebie, składać się – содержать, вмещать. Czekoladki nie zawierają barwników i sztucznych aromatów. „Zawierać” — utworzyć, zawiązać jakieś porozumienie  — заключать (мир, сделку, союз, брак). Po dwudziestu latach wojny strony zawarły pokój. Więc czy potraficie dokładnie ułożyć zdanie? Всё должно содержать в себе дар и ценность: каждый огонь освещает или […]

Польская лексика #10

Witajcie Wszyscy! Na zamówienie naszych ukochanych studentów tłumaczymy polski przyimek „PRZEZ”. Wielokrotne spotkanie go w rożnych sytuacjach wywoła u uczących się języka polskiego stałe zamieszanie. Cóż, postawimy kropkę nad i. „PRZEZ” prosty przyimek, służący do określania: 1) przemieszczenia: PRZEZ drogę, PRZEZ most – ЧЕРЕЗ. 2) narzędzia użytego do wykonania czynności: Patrzyć PRZEZ lornetkę – ЧЕРЕЗ. 3) […]