Польская грамматика #52

Опубликовано в Опубликовано в Польский язык

Zaimek jest to samodzielna część mowy, której główną funkcją jest zastępowanie innych wyrazów w zdaniu.

Местоимение является самостоятельной частью речи, основной функцией которой является замена других слов в предложении.

Typy zaimków ze względu na funkcję, jaką pełnią:

Rzeczowne — ja, ty, kto, nikt, nic

Liczebne — ile, tyle

Przymiotne — jaki, który, ten, tamten, twój, mój, czyj, nasz, wasz

Przysłowne — tak, jak, tam, tu, tamtędy, stamtąd, wtedy, gdzieś, kiedyś

Typy zaimków ze względu na znaczenie:

Osobowe — ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one

Zwrotne — się, siebie, sobie

Pytające — kto? co? jaki? który? gdzie? kiedy? jak? komu? czemu? kogo?

Wskazujące — ten, ta, to, tamten, taki, tędy, tu

Dzierżawcze — mój, twój, jego, jej, nasz, wasz, ich, swój

Nieokreślone — ktoś, coś, jakiś, gdzieś, kiedyś, cokolwiek

Przeczące — nikt, nic, nigdzie, żaden, nigdy

Względne — kto, co, komu, jaki, który

Upowszechniające — każdy, wszyscy, zawsze

 

Выберите соответствующую форму местоимения mój, twój и т.д. или swój, swoja в соответствующей форме:

Польская грамматика #73

0

Автор публикации

не в сети 5 часов

admin

0
Комментарии: 0Публикации: 215Регистрация: 12-07-2017

Просмотров:

2 thoughts on “Польская грамматика #52

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *