ПОЛЬСКАЯ ГРАММАТИКА #53

Опубликовано в Опубликовано в Польский язык

ZAIMEK
(Местоимение)

Zaimka czyj w pytaniach nie można zastępować zaimkiem kogo!
Местоимение czyj в вопросительных предложениях нельзя заменять местоимением kogo!

W pytaniach, w odpowiedzi na które używamy zaimka dzierżawczego (mój, twój, jego, jej), musimy użyć zaimków czyj, czyja.
В вопросительных предложениях, в ответах на которые употребляем притяжательные местоимения (mój, twój, jego, jej), должны употреблять местоимения czyj, czyja.

Kogo należy wstawiać tylko tam, gdzie odpowiedzią na pytanie jest zaimek osobowy (mnie, ciebie) lub rzeczownik. Nie powinniśmy więc pytać: Kogo to kot?, tylko: Czyj to kot?!
Kogo надлежит вставлять только там, где ответом на вопрос является личное местоимение (mnie, ciebie) либо имя существительное. Нельзя спрашивать: Kogo to kot?, нужно: Czyj to kot?!

Proszę wybrać właściwą formę zaimka

 

Польская грамматика #75

0

Автор публикации

не в сети 1 день

admin

0
Комментарии: 0Публикации: 157Регистрация: 12-07-2017
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
Vk

One thought on “ПОЛЬСКАЯ ГРАММАТИКА #53

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *