Польская грамматика #52

Опубликовано в 2 комментарияОпубликовано в Польский язык

Zaimek jest to samodzielna część mowy, której główną funkcją jest zastępowanie innych wyrazów w zdaniu. Местоимение является самостоятельной частью речи, основной функцией которой является замена других слов в предложении. Typy zaimków ze względu na funkcję, jaką pełnią: Rzeczowne — ja, ty, kto, nikt, nic Liczebne — ile, tyle Przymiotne — jaki, który, ten, tamten, twój, mój, czyj, nasz, wasz Przysłowne — tak, jak, tam, tu, tamtędy, stamtąd, wtedy, gdzieś, kiedyś Typy zaimków ze względu na znaczenie: Osobowe — ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one Zwrotne — się, siebie, sobie Pytające — kto? co? jaki? który? gdzie? kiedy? jak? komu? czemu? kogo? Wskazujące — ten, ta, to, tamten, taki, tędy, tu Dzierżawcze — mój, twój, jego, jej, nasz, wasz, ich, swój Nieokreślone — ktoś, coś, jakiś, gdzieś, kiedyś, cokolwiek Przeczące — nikt, nic, nigdzie, żaden, nigdy Względne — kto, co, komu, jaki, który Upowszechniające — każdy, wszyscy, zawsze   Выберите соответствующую форму местоимения mój, twój и т.д. или swój, swoja в соответствующей форме:

0

Польская грамматика #49

Опубликовано в Leave a commentОпубликовано в Польский язык

PRZYPADKI RZECZOWNIKÓW (Падежи имени существительного) PRZYKŁADY liczba mnoga usta,  ręce,  oczy,  uszy, brwi Mianownik (kto? co?) usta Dopełniacz (kogo? czego?) ust Celownik (komu? czemu?) ustom Biernik (kogo? co?) usta Narzędnik (z) kim? czym? ustami Miejscownik (o) kim? czym? ustach Wołacz (O!) usta!   Mianownik (kto? co?) ręce Dopełniacz (kogo? czego?) rąk Celownik (komu? czemu?) rękom Biernik (kogo? co?) ręce Narzędnik (z) kim? czym? rękami/rękoma Miejscownik (o) kim? czym? rękach Wołacz (O!)  ręce!   Mianownik (kto? co?) oczy Dopełniacz (kogo? czego?) oczu Celownik (komu? czemu?) oczom  Biernik (kogo? co?) oczy Narzędnik (z) kim? czym? oczami/oczyma Miejscownik (o) kim? czym? oczach Wołacz (O!)  oczy!   Mianownik (kto? co?) uszy Dopełniacz (kogo? czego?) uszu Celownik (komu? czemu?) uszom Biernik (kogo? co?) uszy Narzędnik (z) kim? czym? uszami/uszyma Miejscownik (o) kim? czym? uszach Wołacz (O!)  uszy!   Mianownik (kto? co?) brwi Dopełniacz (kogo? czego?) brwi Celownik (komu? czemu?) brwiom Biernik (kogo? co?) brwi Narzędnik (z) kim? czym? brwiami Miejscownik (o) kim? czym? brwiach Wołacz (O!)  brwi! […]

0

Польская лексика #38

Опубликовано в Leave a commentОпубликовано в Польский язык

Szanowni Użytkownicy i Miłośnicy komputerów! Przedstawiam wyczerpującą listę najczęściej używanych słówek dotyczących KOMPUTERÓW oraz INTERNETU w języku angielskim, polskim i rosyjskim: Уважаемые пользователи и любители компьютеров! Я представляю исчерпывающий список наиболее употребительных слов, касающихся КОМПЬЮТЕРОВ и ИНТЕРНЕТА, на английском, польском и русском языках:   – hardware – urządzenia komputerowe – компьютерные устройства – headphones – słuchawki – наушники – speakers – głośniki – […]

0

Польская грамматика #47

Опубликовано в Leave a commentОпубликовано в Польский язык

PRZYPADKI RZECZOWNIKÓW (Падежи имени существительного) PRZYKŁADY – LICZBA POJEDYNCZA Mianownik (kto? co?) ołówek, królik, chłopiec, ciocia, krzesło Dopełniacz (kogo? czego?) (kogo? czego?) nie widzę ołówka, królika, chłopca, cioci, krzesła Celownik (komu? czemu?) (komu? czemu?) się przyglądam ołówkowi, królikowi, chłopcu, cioci, krzesłu Biernik (kogo? co?) (kogo? co?) widzę ołówek, królika, chłopca, ciocię, krzesło Narzędnik (z) kim? czym? (z kim? z czym?) się bawię ołówkiem, królikiem, chłopcem, ciocią, krzesłem Miejscownik (o) kim? czym? (o kim? o czym?) opowiadam ołówku, króliku, chłopcu, cioci, krześle Wołacz (O!)  jest to bezpośredni zwrot do kogoś lub czegoś ołówku! króliku! chłopcze! ciociu! krzesło!   PRZYKŁADY – LICZBA MNOGA Mianownik (kto? co?) ołówki, króliki, chłopcy, ciocie, krzesła Dopełniacz (kogo? czego?) (kogo? czego?) nie widzę ołówków, królików, chłopców, cioć, krzeseł Celownik (komu? […]

0

Осталось 1 место в группу польского языка для начинающих

Опубликовано в Leave a commentОпубликовано в Новости, Польский язык

Дорогие друзья, у нас осталось одно место в группу польского языка для начинающих. Занятия будут проходить 2 раза в неделю по 80 минут. Успейте записаться. Обращайтесь к нам по адресу: г. Сумы, Привокзальная площадь 9, офис №1,  или звоните по телефону: +38 (098) 481 51 84  +38 (066) 859 62 05

0