Польская лексика #11

Dziś kolejny polski czasownik „Zawierać”. „Zawierać” — mieć coś za składnik siebie, składać się – содержать, вмещать. Czekoladki nie zawierają barwników i sztucznych aromatów. „Zawierać” — utworzyć, zawiązać jakieś porozumienie  — заключать (мир, сделку, союз, брак). Po dwudziestu latach wojny strony zawarły pokój. Więc czy potraficie dokładnie ułożyć zdanie? Всё должно содержать в себе дар и ценность: каждый огонь освещает или […]

0

Польская лексика #10

Witajcie Wszyscy! Na zamówienie naszych ukochanych studentów tłumaczymy polski przyimek „PRZEZ”. Wielokrotne spotkanie go w rożnych sytuacjach wywoła u uczących się języka polskiego stałe zamieszanie. Cóż, postawimy kropkę nad i. „PRZEZ” prosty przyimek, służący do określania: 1) przemieszczenia: PRZEZ drogę, PRZEZ most – ЧЕРЕЗ. 2) narzędzia użytego do wykonania czynności: Patrzyć PRZEZ lornetkę – ЧЕРЕЗ. 3) […]

0

Польская грамматика #19

Biernik liczby pojedynczej (Винительный падеж в единственном числе) Дополните текст соответствующими формами имён существительных и имён прилагательных:  

0

Польская лексика #9

Dziwne polskie słowo „Zachowanie” dla Ukraińców brzmi jako „pogrzeb”. Ale w rzeczywistości ma kilka zupełnie innych znaczeń: Zachowanie – поведение. Zachowanie – соблюдение. Zachowanie – сохранение. WZOROWE – образцовое! BARDZO DOBRE – очень хорошее. DOBRE – хорошее. POPRAWNE – удовлетворительное. NIEODPOWIEDNIE – неудовлетворительное. NAGANNE – плохое. Безумцем есть тот, кто думает, что изменит свою жизнь, ничего не изменяя в своем поведении. Попробуйте сложить эту цитату!

0