Польская лексика #7

Dzisiaj  na tapecie kolejna ciekawostka językowa, a konkretnie „Rodziny wyrazów” – однокоренные слова. W języku polskim do jednej rodziny wyrazów mogą czasem należeć wyrazy odległe od siebie znaczeniowo. В польском языке к однокоренным словам могут иногда принадлежать слова, отличающиеся друг от друга значением. Spójrzcie! Посмотрите! Pole, polowanie, polana, Polska – поле, охота, поляна, Польша. Ziemia, ziemianin, ziemniaki, ziomek, poziomka – земля, землянин, картофель, земляк, земляника. Piwo, […]

0