Польская грамматика #50

PRZYPADKI RZECZOWNIKÓW (Падежи имени существительного) PRZYKŁADY Rodzaj nijaki Liczba pojedyncza / liczba mnoga zwierzę / zwierzęta,  imię / imiona,  centrum / centra,  książę / książęta (принц / принцы) Mianownik (kto? co?) zwierzę / zwierzęta Dopełniacz (kogo? czego?) zwierzęcia / zwierząt Celownik (komu? czemu?) zwierzęciu / zwierzętom Biernik (kogo? co?) zwierzę / zwierzęta Narzędnik (z) kim? […]

0

Польская лексика #39

Kiedy traktujemy ludzi z SZACUNKIEM, dajemy im odczuć, że ich bezpieczeństwo, szczęście, a także marzenia, pragnienia i potrzeby są dla nas ważne dlatego, że są ludźmi. A więc przedstawiam Państwu 7 podstawowych reguł SZACUNKU: Когда мы относимся к людям с уважением, мы даем им почувствовать, что их безопасность, счастье, а также мечты, желания и потребности важны […]

0

Польская грамматика #49

PRZYPADKI RZECZOWNIKÓW (Падежи имени существительного) PRZYKŁADY liczba mnoga usta,  ręce,  oczy,  uszy, brwi Mianownik (kto? co?) usta Dopełniacz (kogo? czego?) ust Celownik (komu? czemu?) ustom Biernik (kogo? co?) usta Narzędnik (z) kim? czym? ustami Miejscownik (o) kim? czym? ustach Wołacz (O!) usta!   Mianownik (kto? co?) ręce Dopełniacz (kogo? czego?) rąk Celownik (komu? czemu?) rękom Biernik (kogo? co?) ręce Narzędnik (z) kim? czym? rękami/rękoma Miejscownik (o) kim? czym? rękach Wołacz (O!)  ręce!   Mianownik (kto? co?) oczy Dopełniacz (kogo? czego?) oczu Celownik (komu? czemu?) oczom  Biernik (kogo? co?) oczy Narzędnik (z) kim? czym? oczami/oczyma Miejscownik (o) kim? czym? oczach Wołacz (O!)  oczy!   Mianownik (kto? co?) uszy Dopełniacz (kogo? czego?) uszu Celownik (komu? czemu?) uszom Biernik (kogo? co?) uszy Narzędnik (z) kim? czym? uszami/uszyma Miejscownik (o) kim? czym? uszach Wołacz (O!)  uszy!   Mianownik (kto? co?) brwi Dopełniacz (kogo? czego?) brwi Celownik (komu? czemu?) brwiom Biernik (kogo? co?) brwi Narzędnik (z) kim? czym? brwiami Miejscownik (o) kim? czym? brwiach Wołacz (O!)  brwi! […]

0

Польская лексика #38

Szanowni Użytkownicy i Miłośnicy komputerów! Przedstawiam wyczerpującą listę najczęściej używanych słówek dotyczących KOMPUTERÓW oraz INTERNETU w języku angielskim, polskim i rosyjskim: Уважаемые пользователи и любители компьютеров! Я представляю исчерпывающий список наиболее употребительных слов, касающихся КОМПЬЮТЕРОВ и ИНТЕРНЕТА, на английском, польском и русском языках:   – hardware – urządzenia komputerowe – компьютерные устройства – headphones – słuchawki – наушники – speakers – głośniki – […]

0

Польская грамматика #48

PRZYPADKI RZECZOWNIKÓW (Падежи имени существительного) PRZYKŁADY Liczba pojedyncza / liczba mnoga Dzień / dni,  tydzień / tygodnie,  miesiąc / miesiące,  rok / lata Mianownik (kto? co?) dzień / dni Dopełniacz (kogo? czego?) dnia / dni Celownik (komu? czemu?) dniowi / dniom Biernik (kogo? co?) dzień / dni Narzędnik (z) kim? czym? dniem / dniami Miejscownik (o) kim? czym? dniu / dniach Wołacz (O!) dniu! / dni!   Mianownik (kto? co?) tydzień / tygodnie Dopełniacz (kogo? czego?) tygodnia / tygodni Celownik (komu? czemu?) tygodniowi / tygodniom Biernik (kogo? co?) tydzień / tygodnie Narzędnik (z) kim? czym? tygodniem / tygodniami Miejscownik (o) kim? czym? tygodniu / tygodniach Wołacz (O!)  tygodniu! / tygodnie!   Mianownik (kto? co?) miesiąc / miesiące Dopełniacz (kogo? czego?) miesiąca / miesięcy Celownik (komu? czemu?) miesiącowi / miesiącom Biernik (kogo? co?) miesiąc / miesiące Narzędnik (z) kim? czym? miesiącem / miesiącami Miejscownik (o) kim? czym? miesiącu / miesiącach Wołacz (O!)  miesiącu! / miesiące!   Mianownik (kto? co?) rok / lata Dopełniacz (kogo? czego?) roku / lat Celownik (komu? czemu?) rokowi / latom Biernik (kogo? co?) rok / lata Narzędnik (z) kim? czym? rokiem / latami Miejscownik (o) kim? czym? roku / latach Wołacz (O!)  roku! / lata!  

0