Польская грамматика #39

Mianownik i biernik liczby mnogiej rodzaju niemęskoosobowego  (Именительный и винительный падеж во множественном «неживом» числе)   Употребите словосочетания во множественном числе:

0

Польская лексика #29

Sprawdźmy razem jakie posiadamy style komunikowania się? Bo naprawde istnieją takie: GADUŁA Kusi Cię aby każdą chwilę ciszy wypełnić słowami. Masz skłonność do osobistych wynurzeń. БОЛТУН Испытываешь желание наполнить каждую минуту молчания словами. Склонен к личным излияниям. MILCZEK Niechętnie mówisz o swoich słabościach i wątpliwościach, przez co w rezultacie ludzie odbierają Cię jako osobę godną […]

0

Польская грамматика #38

Mianownik i biernik liczby mnogiej rodzaju niemęskoosobowego  (Именительный и винительный падеж во множественном «неживом» числе)   Употребите словосочетания во множественном числе:

0

Польская грамматика #37

Mianownik i biernik liczby mnogiej rodzaju niemęskoosobowego (Именительный и винительный падеж во множественном «неживом» числе) Употребите словосочетания во множественном числе:

0