Польская лексика #37

8 maja Polacy obchodzą Narodowy Dzień Zwycięstwa, ustanowione w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Narodowy Dzień Zwycięstwa jest świętem państwowym, ale nie wolnym od pracy. Dzień 8 maja świętują takie kraje jak Czechy, Francja i Wielka Brytania. 9 maj obchodzi się w Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Kazachstanie, Kirgistanie, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie, Ukrainie, Uzbekistanie […]

0

Польская грамматика #47

PRZYPADKI RZECZOWNIKÓW (Падежи имени существительного) PRZYKŁADY – LICZBA POJEDYNCZA Mianownik (kto? co?) ołówek, królik, chłopiec, ciocia, krzesło Dopełniacz (kogo? czego?) (kogo? czego?) nie widzę ołówka, królika, chłopca, cioci, krzesła Celownik (komu? czemu?) (komu? czemu?) się przyglądam ołówkowi, królikowi, chłopcu, cioci, krzesłu Biernik (kogo? co?) (kogo? co?) widzę ołówek, królika, chłopca, ciocię, krzesło Narzędnik (z) kim? czym? (z kim? z czym?) się bawię ołówkiem, królikiem, chłopcem, ciocią, krzesłem Miejscownik (o) kim? czym? (o kim? o czym?) opowiadam ołówku, króliku, chłopcu, cioci, krześle Wołacz (O!)  jest to bezpośredni zwrot do kogoś lub czegoś ołówku! króliku! chłopcze! ciociu! krzesło!   PRZYKŁADY – LICZBA MNOGA Mianownik (kto? co?) ołówki, króliki, chłopcy, ciocie, krzesła Dopełniacz (kogo? czego?) (kogo? czego?) nie widzę ołówków, królików, chłopców, cioć, krzeseł Celownik (komu? […]

0

Польская лексика #36

«Что я теперь? Zéro. Чем могу быть завтра? Я завтра могу из мертвых воскреснуть и вновь начать жить! Человека могу обрести в себе, пока еще он не пропал!» Ф.М. Достоевский   Dziś nie obliczamy LICZEBNIKI, tylko rozmawiamy o LICZEBNIKACH. Zaczynamy od ZERA! Zdziwicie się, ale posiada niejedno znaczenie: 1) cyfra 2) liczba całkowita niezmieniająca wartości liczby 3) początkowy […]

0

Польская грамматика #46

PRZYMIOTNIK (Имя прилагательное) Przymiotnik to część mowy, która nazywa cechy osób, zwierząt, przedmiotów, roślin, miejsc, zjawisk. Odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie?   Przymiotnik łączy się z rzeczownikiem i jest jego określeniem, np. książka (jaka?) ciekawa, stół (jaki?) drewniany, jabłko (jakie?) zielone.   Przymiotnik może określać rzeczownik na trzy sposoby: przymiotniki oceniające pozytywnie, np. ładny, mądry, grzeczny, wspaniały przymiotniki oceniające negatywnie, np. brzydki, głupi, niegrzeczny, beznadziejny przymiotniki neutralne […]

0

Польская лексика #35

Przysłówek jest nieodmienną częścią mowy. Odpowiada na pytania jak? gdzie? kiedy? W zdaniu przysłówek łączy się z czasownikiem i jest jego określeniem, np. walczyć (jak?) odważnie, stać (gdzie?) blisko, skończyć (kiedy?) jutro. Chyba pamiętacie, co? Dlatego zabawa dla uczących się języka polskigo: proszę znaleźć tłumaczenie!

0