Польская грамматика #45

PRZYPADKI RZECZOWNIKÓW (Падежи имени существительного) Odmianę przez przypadki nazywamy deklinacją. W języku polskim rzeczowniki występują w siedmiu przypadkach: 1) Mianownik – odpowiada na pytania: kto? co? (to jest). Rzeczownik występuje w formie podstawowej. 2) Dopełniacz – odpowiada na pytania kogo? czego? (nie ma). Używany jest w przeczeniach (np. Ola nie lubi mleka), albo w relacjach […]

0

Польская лексика #34

Przedstawiamy niezwykłą metodę na walkę ze stresem, negatywnymi emocjami oraz innymi stanami, które przeszkadzają harmonii wewnętrznej. Pozwólcie sobie ominąć te kiepskie stany, mając w ręce tylko …ołówek! Представляем необычный метод борьбы со стрессом, негативными эмоциями и другими состояниями, которые мешают внутренней гармонии. Позвольте себе преодолеть эти ужасные состояния всего лишь …с карандашом в руке! Zły – rysuj linie […]

0

Польская грамматика #44

LICZBA RZECZOWNIKÓW (Число имени существительного) Rzeczowniki występują w dwu liczbach: pojedynczej i mnogiej. Liczba pojedyncza oznacza jeden przedmiot (noga, ptak, osoba), liczba mnoga – dwa lub więcej przedmiotów (nogi, ptaki, osoby). Tylko liczbę pojedynczą mają: — niektóre rzeczowniki własne (Polska, Odra, Bałtyk), — rzeczowniki określające pojęcia abstrakcyjne (miłość, dobro, złość, szlachetność), — rzeczowniki zbiorowe, które […]

0

Польская лексика #33

Zdziwiliście się? Przecież polskie powiedzenie «zdrów jak ryba» cechuje człowieka «całkiem zdrowego». Powszechnie uważa się, że ryby to zwierzęta, które rzadko chorują, okazy zdrowia. Porównujemy do nich człowieka silnego, krzepkiego. To porównanie jest bardzo stare, znane jest z XVII wieku. Удивлены? Польская поговорка «здоровый как рыба» характеризует человека полностью здорового. Считается, что рыбы – это […]

0

Польская грамматика #43

RODZAJE RZECZOWNIKÓW (Род имени существительного) Rzeczowniki występują w jednym z trzech rodzajów: — męskim — żeńskim — nijakim (ten) mały chłopiec, (ta) mała dziewczynka, (to) małe dziecko.    — rzeczowniki rodzaju męskiego nie mają przeważnie końcówki (np. stół-Ø, pies-Ø, dąb-Ø), — rzeczowniki rodzaju żeńskiego mają najczęściej końcówki -a lub -i (mama, dziewczyna, pani, sprzedawczyni), — rzeczowniki rodzaju nijakiego mają końcówki -o, -e, -um lub -ę (okno, pole, akwarium, zwierzę).   […]

0