Блог

Фильтр: Польский ЗНО

ПОЛЬСКАЯ ГРАММАТИКА #71

Proponujemy sprawdzić wiedzę językową z powodu STOPNIOWANIA PRZYMIOTNIKÓW. Powodzenia! Предлагаем проверить ваши знания польского языка в части ОБРАЗОВАНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. Удачи!   TEST na sprawdzanie wiedzy językowej STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW

0

ПОЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА #82

Proponujemy ponownie sprawdzić wiedzę językową z powodu rzeczowników grupy PLURALIA TANTUM (rzeczowniki, pozbawione liczby pojedynczej i używane tylko w liczbie mnogiej). Powodzenia! Предлагаем ещё раз проверить ваши знания польского языка в части существительных группы PLURALIA TANTUM (существительные, лишённые единственного числа и употребляемые только во множественном). Удачи! TEST-1 na sprawdzanie wiedzy językowej PLURALIA TANTUM

0