Польская грамматика #34

Miejscownik liczby pojedynczej i mnogiej (Предложный падеж в единственном и множественном числе)   Употребите имена существительные и имена прилагательные во множественном числе:

0

Польская лексика #26

W jakiej sytuacji Polacy mówią «TO MAŁE PIWO! », np. «I to MAŁE PIWO w porównaniu z tym, co będzie dalej»? W rzeczywistości to znaczy COŚ ŁATWEGO albo mało znaczącego. Drobnostka, szczegół, coś nieistotnego, niegodnego uwagi i tyle! В какой ситуации поляки говорят „to małe piwo!”. Например, «I to małe piwo по сравнению с тем, […]

0

Польская грамматика #33

Miejscownik liczby pojedynczej i mnogiej (Предложный падеж в единственном и множественном числе) Примените правильную форму имени существительного и дайте ответ на вопрос:

0

Польская лексика #25

Szanowni Państwo, kawałek „czarnej magii” języka polskiego czasowniki „ZAPOMNIEĆ” i „ZAPAMIĘTAĆ” w aspekcie dokonanym, i „ZAPOMINAĆ” i „ZAPAMIĘTYWAĆ” w aspekcie niedokonanym. Cóż, proszę bardzo: „Zapominanie” — wyrzucanie czegoś z pamięci. „Zapamiętywanie” — utrwalanie w pamięci. ZAPOMNIEĆ — ЗАБЫТЬ ZAPAMIĘTAĆ — ЗАПОМНИТЬ Więc proszę się nie mylić! Teraz sprawdźcie sami co wiecie o pamięci i jak […]

0

Польская грамматика #32

Jesteście zmęczeni ciągłą zmianą końcuwek wyrazów języka polskiego? Istnieją! Istnieją rzeczowniki obcego pochodzenia, które NIE ODMIENIAJĄ SIĘ w ogóle! Ani przez przypadki, ani przez liczby. Измучились постоянным изменением окончаний слов польского языка? Существуют! Существуют имена существительные иностранного происхождения, которые вообще не изменяют окончаний! Do częściej używanych nieodmiennych rzeczowników należą: alibi, boa, guru, jury, kakao, kepi, […]

0