Тест по польскому языку

Польский язык

Лимит времени: 0

Навигация (только номера заданий)

0 из 17 заданий окончено

Вопросы:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17

Информация

Пройдите тест и узнай свой уровень польского языка.

Вы уже проходили тест ранее. Вы не можете запустить его снова.

Тест загружается...

Вы должны войти или зарегистрироваться для того, чтобы начать тест.

Вы должны закончить следующие тесты, чтобы начать этот:

Результаты

Правильных ответов: 0 из 17

Время вышло

Вы набрали 0 из 0 баллов (0)

Рубрики

 1. Нет рубрики 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 1. С ответом
 2. С отметкой о просмотре
 1. Задание 1 из 17
  1.

  Proszę utworzyć poprawną formę podanych czasowników
  zgodnie z podanym przykładem.
  Marta zna język hiszpański. (znać)

  Andrzej ……………………… książkę. (czytać)

 2. Задание 2 из 17
  2.

  Proszę utworzyć poprawną formę podanych czasowników
  zgodnie z podanym przykładem.
  Marta zna język hiszpański. (znać)

  Jacek i Karol ……………………… w Krakowie. (studiować)

 3. Задание 3 из 17
  3.

  Lat czy lata? proszę wpisać właściwą formę zgodnie z podanym przykładem.

  Marek ma 25 lat.

  Andrzej ma 23 …….

 4. Задание 4 из 17
  4.

  Lat czy lata? proszę wpisać właściwą formę zgodnie z podanym przykładem.

  Marek ma 25 lat.

  Ona ma 36 …….

 5. Задание 5 из 17
  5.

  Proszę wybrać właściwą odpowiedź

  Ona jest ….

 6. Задание 6 из 17
  6.

  Proszę wybrać właściwą odpowiedź

  Oni są ….

 7. Задание 7 из 17
  7.

  Proszę wybrać właściwą formę przymiotnika

  To jest … sklep

 8. Задание 8 из 17
  8.

  Proszę wybrać właściwą formę przymiotnika

  Andrzej jest … kolegą.

 9. Задание 9 из 17
  9.

  Proszę przeczytać tekst i wybrać właściwą odpowiedź

  To jest pani Magdalena Kownacka. Ona ma 39 lat i jest lekarką. Pracuje w szpitalu. Często musi pracować w weekend. Pani Magdalena ma dużą rodzinę. Ma męża i dwoje dzieci. Ma również brata. Jej brat ma na imię Roman i też jest lekarzem, ale nie pracuje w szpitalu. Ma prywatny gabinet. Mąż pani Magdaleny ma na imię Robert. Pan Robert jest lektorem języka francuskiego i pracuje na uniwersytecie. Państwo Kownaccy mają wspólne hobby — bardzo lubią muzykę. Często chodzą razem na koncerty i kupują dużo płyt. Od czasu do czasu chodzą do kina, ale wolą oglądać telewizję.

  Magdalena często pracuje w sobotę lub niedzielę.

 10. Задание 10 из 17
  10.

  Prosię przeczytać tekst i wybrać właściwą odpowiedź

  To jest pani Magdalena Kownacka. Ona ma 39 lat i jest lekarką. Pracuje w szpitalu. Często musi pracować w weekend. Pani Magdalena ma dużą rodzinę. Ma męża i dwoje dzieci. Ma również brata. Jej brat ma na imię Roman i też jest lekarzem, ale nie pracuje w szpitalu. Ma prywatny gabinet. Mąż pani Magdaleny ma na imię Robert. Pan Robert jest lektorem języka francuskiego i pracuje na uniwersytecie. Państwo Kownaccy mają wspólne hobby — bardzo lubią muzykę. Często chodzą razem na koncerty i kupują dużo płyt. Od czasu do czasu chodzą do kina, ale wolą oglądać telewizję.

  Magdalena ma małą rodzinę.

 11. Задание 11 из 17
  11.

  Proszę dokończyć słowa

  W łazience jest p………..  albo w……….., jest też u………..

 12. Задание 12 из 17
  12.

  Proszę napisać, jaka to liczba

  czterdzieści sześć …..

 13. Задание 13 из 17
  13.

  Proszę napisać, jaka to liczba

  sto czterdzieści pięć …..

 14. Задание 14 из 17
  14.

  Proszę ułożyć pytania.

  …………………………………………….?            To jest długopis.

 15. Задание 15 из 17
  15.

  Proszę ułożyć pytania.

  …………………………………………….?            Marta jest z zawodu dentystką.

 16. Задание 16 из 17
  16.

  Proszę napisać antonimy zgodnie z podanym przykładem.

  brzydki – ładny

  wysoki   – ………………………….

 17. Задание 17 из 17
  17.

  Proszę napisać antonimy.

  szczupły – ………………………….