Польская грамматика #44

Польская грамматика #44

LICZBA RZECZOWNIKÓW
(Число имени существительного)

Rzeczowniki występują w dwu liczbach: pojedynczej i mnogiej.
Liczba pojedyncza oznacza jeden przedmiot (noga, ptak, osoba),
liczba mnoga – dwa lub więcej przedmiotów (nogi, ptaki, osoby).

Tylko liczbę pojedynczą mają:
– niektóre rzeczowniki własne (Polska, Odra, Bałtyk),
– rzeczowniki określające pojęcia abstrakcyjne (miłość, dobro, złość, szlachetność),
– rzeczowniki zbiorowe, które oznaczają zbiór osób lub rzeczy (szlachta, społeczeństwo).

Tylko liczbę mnogą mają:
– niektóre nazwy geograficzne (Tatry, Czechy),
– nazwy przedmiotów składających się z dwu lub więcej części (nożyczki, drzwi, spodnie, schody, usta),
– inne rzeczowniki (imieniny, urodziny, skrzypce).

W liczbie pojedynczej rzeczownik posiada trzy rodzaje:
– męski
– żeński
– nijaki

W liczbie mnogiej rzeczownik posiada tylko dwa rodzaje:
– rodzaj męskoosobowy (ci mężczyźni, ci panowie)
– rodzaj niemęskoosobowy (te kobiety, te dzieci, te stoły, te sukienki).

 

Выберите соответствующую форму имени существительного в единственном числе:

Польская грамматика #61

[supsystic-social-sharing id=’2′]

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback