Польская лексика #36

Польская лексика #36

«Что я теперь? Zéro. Чем могу быть завтра? Я завтра могу из мертвых воскреснуть и вновь начать жить! Человека могу обрести в себе, пока еще он не пропал!»

Ф.М. Достоевский

 

Dziś nie obliczamy LICZEBNIKI, tylko rozmawiamy o LICZEBNIKACH.

Zaczynamy od ZERA!

Zdziwicie się, ale posiada niejedno znaczenie:

1) cyfra

2) liczba całkowita niezmieniająca wartości liczby

3) początkowy punkt na skali, od którego coś się mierzy

4) najniższy poziom czegoś

5) nieistnienie czegoś, brak czegokolwiek, nic

6) człowiek małej wartości, nic nieznaczący w czyichś oczach

 

Сегодня мы не считываем ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ, а только говорим о ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ.

Начинаем с НУЛЯ!

Вы будете удивлены, но у него есть много значений:

1) цифра

2) целое число, которое не меняет значение числа

3) отправная точка на шкале, по которой что-то измеряется

4) самый низкий уровень чего-либо

5) несуществование чего-либо, отсутствие чего-либо, ничего

6) человек малоценный, бессмысленный в чьих-то глазах

 

Odrobina gramatyki:

1) Liczebnik zero narzuca formę dopełniacza liczby mnogiej rzeczownikom, z którym się łączy, miećzero obowiązków,zero wyobraźni itp.

2) Symbol 0°C czytamy: zero stopni Celsjusza.

 

Spróbujcie więc znaleźć definicje do zamieszczonych poniżej wyrażeń:

Польская грамматика #66

[supsystic-social-sharing id=’2′]

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback