ПОЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА #43 Polskie przysłowia

ПОЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА #43 Polskie przysłowia

Nasi Ukochani Uczniowie, Drodzy Przyjaciele, Szanowni Czytelnicy!

Zaczynamy kolejny rok szkolny i uczenie się języka polskiego.

Jak myślicie, czy podobno jak każdą sprawę lepiej zacząć naukę od porządnego ale nudnego pomysłu? Albo zaczekać na inspirację? Ależ skąd? Oczywiście od ciekawostek, które wywołują i chęć i zamiar jak najprędzej dowiedzieć się czegoś nowego. To do pracy! Przecież to nie jest praca, tylko zabawa językowa.

Wasz (również i nasz) ulubiony temat to polskie przysłowia. Długo się śmiali, kiedy po raz pierwszy dowiedzieliśmy się, co znaczy wyrażenie „pierwsze koty za płoty”. Tak Polacy mówią …na początek nowej sprawy mając na myśli że pierwsze próby nie muszą być udane. «Первый блин комом!» Kontynujemy? Nasz bohater dziś Pan Kot!

Наши любимые ученики, дорогие друзья, уважаемые читатели!

Мы начинаем еще один учебный год и изучение польского языка.

Как вы думаете, как и в каждом деле лучше начинать обучение с правильного, но скучного плана? Или ждать вдохновения? Откуда? Конечно, из интересностей, которые вызывают желание и намерение узнать что-то новое как можно скорее. Тогда за работу! Ведь это не работа, а языковая игра.

Ваша (и наша) любимая тема – польские пословицы. Мы долго смеялись, когда впервые узнали, что означает выражение «первых котов за забор». Это то, что говорят поляки … в начале нового дела, что означает, что первые попытки не обязаны быть успешными. «Первый блин комом!» Продолжаем? Наш герой сегодня мистер Кот!

Польская грамматика #74

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback