ПОЛЬСКАЯ ГРАММАТИКА #53

ПОЛЬСКАЯ ГРАММАТИКА #53

ZAIMEK
(Местоимение)

Zaimka czyj w pytaniach nie można zastępować zaimkiem kogo!
Местоимение czyj в вопросительных предложениях нельзя заменять местоимением kogo!

W pytaniach, w odpowiedzi na które używamy zaimka dzierżawczego (mój, twój, jego, jej), musimy użyć zaimków czyj, czyja.
В вопросительных предложениях, в ответах на которые употребляем притяжательные местоимения (mój, twój, jego, jej), должны употреблять местоимения czyj, czyja.

Kogo należy wstawiać tylko tam, gdzie odpowiedzią na pytanie jest zaimek osobowy (mnie, ciebie) lub rzeczownik. Nie powinniśmy więc pytać: Kogo to kot?, tylko: Czyj to kot?!
Kogo надлежит вставлять только там, где ответом на вопрос является личное местоимение (mnie, ciebie) либо имя существительное. Нельзя спрашивать: Kogo to kot?, нужно: Czyj to kot?!

Proszę wybrać właściwą formę zaimka

 

Польская грамматика #75

У этой записи один комментарий

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback