ПОЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА #44

ПОЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА #44

„Cieszyć się” czy „radować się”?

Cieszyć się oraz radować się jak najczęściej i jak najwięcej w życiu!

Te czasowniki to naprawdę najbardziej optymistyczne słowa. Dla uczących się języka polskiego wyjaśniam, że wspólnymi synonimami do tych czasowników występują: weselić się, być zadowolonym (-ą), być szczęśliwym (-ą), być usatysfakcjonowanym (-ą), mieć radość, zadowolenie z czegoś.

Prawdę mówiąc „radować się” używają rzadziej niż „cieszyć się”.

Радоваться, наслаждаться, торжествовать, ликовать, и как можно чаще и как можно больше в жизни!

Эти глаголы действительно самые оптимистичные слова. Для тех, кто изучает польский язык, объясняю, что общими синонимами этих глаголов являются: веселиться, быть довольным, быть счастливым, быть удовлетворённым, иметь радость, удовольствие от чего-то.

На самом деле „radować się” употребляют реже, чем «cieszyć się».

 

Odmiana w czasie teraźniejszym:

ja cieszę się

ty cieszysz się

on/ona/ono cieszy się

my cieszymy się

wy cieszycie się

oni/one cieszą się

ja raduję się

ty radujesz się

on/ona/ono raduje się

my radujemy się

wy radujecie się

oni/one radują się

Znacie się na emocjach?

Польская грамматика #76

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback