ПОЛЬСКАЯ ГРАММАТИКА #56 Pisownia zaimków wielką literą

ПОЛЬСКАЯ ГРАММАТИКА #56 Pisownia zaimków wielką literą

Zasady pisowni zaimków osobowych i dzierżawczych wielką literą są takie:

Правила написания личных и притяжательных местоимений с заглавной буквы:

  1. Zaimki w listach, emailach, SMS-ach, na czacie, w aplikacji Messenger powinniśmy pisać Wielką Literą. Pisząc w taki sposób okazujemy komuś szacunek lub uczucie. Tylko nie sobie!

Местоимения в письмах, электронных письмах, текстовых сообщениях, в чате, в приложении Messenger должны быть заглавными. Если пишем таким образом, мы проявляем уважение или привязанность к кому-либо. Только не самому себе!

Wielką literą powinniśmy pisać zaimki określające osobę, do której się zwracamy:

„Proszę Cię bardzo!”

„Podobają mi się Twoje włosy.”

„To wszystko dla Was!”

„Jak Pańska małżonka się czuje?”

„Informujemy, że Pani została przyjęta na studia!”

  1. Nawet o nieżyjących piszemy więc z szacunkiem:

С уважением пишем даже о умерших:

„Kochałam Ją bardzo, moją dawno zmarłą Babcię.”

Podobnie wygląda pisownia w laudacji:

Аналогично выглядит написание похвалы:

„Na zawsze zostanie w nas pamięć o Jego dokonaniach.”

  1. Wielką literą zapisujemy zaimki odnoszące się do Boga. Czynimy to zawsze, gdy wypowiedź jest do Boga adresowana:

Местоимения, употребляемые для обращения к Богу, пишем заглавными буквами. Мы всегда делаем это, когда утверждение адресовано Богу:

„Niech się stanie wola Twoja.”

* Wszystkie zaimki w prozie piszemy małą literą.

Местоимения в прозе пишем с маленькой буквы.

** Zaimki  ja, my, również zaimki zwrotne piszemy ​_małą literą:

„Zaraz opowiem o moich ostatnich przeżyciach.”

„Uprzejmie zapraszamy naszych klientów na spotkanie.”

„Miej mnie, Boże, zawsze w swojej opiece.”

Powtórzymy kolejny raz odmianę zaimków:

Польская грамматика #81

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback