ПОЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА #49

ПОЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА #49

„Rozrywka” to kolejne słowo, które dla ludzi, którzy tylko zaczynają uczyć się polskiego, kojarzy się z czymś negatywnym, ponieważ niesie w swoim brzmieniu dla Rosyjskojęzycznych korzeń „разрыв” („luka”). W rzeczywistości mamy tu do czynienia z działalnością, która daje przyjemność, bawi, daje poczucie świetnie spędzonego czasu.
Park rozrywki to taki termin zbiorowy, którym przyjęło się określać zespół urządzeń technicznych czy inne rozrywkowe atrakcje, roztaszowane na jednym terytorium, które mają na celu zabawiać odwiedzających. To są takie sztuczne światy fantazji, iluzji i przygody, w których fikcja miesza się z rzeczywistością. Мają bawić, ekscytować, w pewnym sensie straszyć, podnosić poziom adrenaliny (dla tych, którzy to lubią).
Dlatego śmiało planujemy wycieczkę do parku rozrywki w najbliższy weekend!

„Rozrywka” – очередное слово, которое для людей, которые только начинают учить польский, ассоциируется с чем-то негативным, поскольку несёт в своём звучании для русскоязычных корень «разрыв». На самом деле мы имеем дело с действием, которое приносит удовольствие, развлекает, даёт ощущение отлично поведённого времени.
Парк развлечений – собирательное понятие, которым принято обозначать сосредоточение технических приспособлений или других увеселительных аттракционов, находящихся на одной территории, предназначение которых – развлечь посетителей. Это такие искусственно созданные миры фантазий, иллюзий и приключений, в которых вымысел мешается с реальностью. Должны развлекать, будоражить, в некотором смысле пугать, поднимать уровень адреналина (для тех, кто это любит).
Поэтому смело планируем поездку в парк развлечений на ближайшие выходные!

Co musimy mieć dla takiej wycieczki:
Что нам нужно для такой поездки:
czas wolny – свободное время
pieniadze – деньги
bilety – билеты
pozytywne nastawienie – позитивный настрой

Czego możemy oczekiwać:
Чего можем ожидать:
świetnych rozrywek– отличных развлечений
różnorodnych atrakcji – разнообразных аттракционов
ekstremalnych odczuć– экстремальных ощущений
prędkości – скорости
efektów grawitacyjnych– гравитационных эффектов
niespodzianek, zapierających dech w piercuach – захватывающих дух неожиданностей
eksplozji radości – всплесков радости
fali dreszczyków i adrenaliny – волны острых ощущений и адреналина
niezapomnianych wrażeń – незабываемых впечатлений

Teraz wyobraźmy sobie, że postanowiliśmy przetoczyć się «kolejką górską». Na nas oczekują:
А сейчас представим, что мы решили прокатиться на «американских горках». Нас ждут:

Польская грамматика #86

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback