ПОЛЬСКАЯ ГРАММАТИКА #63

ПОЛЬСКАЯ ГРАММАТИКА #63

ODMIANA CZASOWNIKÓW

(Спряжение глаголов)

MÓC, CHCIEĆ, MUSIEĆ

Móc (мочь)

ja                     mogę

ty                     możesz

on/ona/ono    może

my                    możemy

wy                    możecie

oni/one          mogą

 

Chcieć (хотеть)

ja                    chcę

ty                  chcesz

on/ona/ono   chce

my                   chcemy

wy                    chcecie

oni/one          chcą

 

Musieć (должен)

ja                      muszę

ty                     musisz

on/ona/ono   musi

my                    musimy

wy                     musicie

oni/one            muszą

 

Proszę wybrać odpowiednią formę czasownika.

Польская грамматика #96

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback