ПОЛЬСКАЯ ГРАММАТИКА #65

ПОЛЬСКАЯ ГРАММАТИКА #65

ODMIANA CZASOWNIKÓW

(Спряжение глаголов)

Czasowniki ruchu: JECHAĆ, JEŹDZIĆ

 

Kiedy używać jechać, a kiedy jeździć ?

Zależy od tego kiedy i jak często to robimy.

 

Когда использовать ехать, а когда ездить?

Это зависит от того, когда и как часто мы это делаем.

 

Dzisiaj, jutro, terazjechać

Сегодня, завтра, сейчас ехать

 

Jechać (ехать)

ja                      jadę

ty                     jedziesz

on/ona/ono    jedzie

my                     jedziemy

wy                      jedziecie

oni/one             jadą

 

Zawsze, zwykle, codziennie, często, rzadko, od czasu do czasu, nigdyjeździć

(razem z czasownikiem lubię + jeździć)

Всегда, обычно, каждый день, часто, редко, время от времени, никогда не  – ездить

(вместе с глаголом люблю + ездить)

 

Jeździć (ездить)

ja                     jeżdżę

ty                       jeździsz

on/ona/ono      jeździ

my                      jeździmy

wy                      jeździcie

oni/one            jeżdżą

 

Proszę wybrać odpowiednią formę czasownika.

Польская грамматика #991

У этой записи один комментарий

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback