ПОЛЬСКАЯ ГРАММАТИКА #66

ПОЛЬСКАЯ ГРАММАТИКА #66

 

ODMIANA CZASOWNIKÓW

(Спряжение глаголов)

Czasowniki ruchu: IŚĆ, CHODZIĆ

 

Kiedy używać iść, a kiedy chodzić?

Zależy od tego kiedy i jak często to robimy.

 

Когда использовать идти, а когда ходить?

Это зависит от того, когда и как часто мы это делаем.

 

Dzisiaj, jutro, teraziść

Сегодня, завтра, сейчас идти

 

Iść (идти)

ja idę

ty idziesz

on/ona/ono idzie

my idziemy

wy idziecie

oni/one idą

 

Zawsze, zwykle, codziennie, często, rzadko, od czasu do czasu, nigdychodzić

(razem z czasownikiem lubię + chodzić)

Всегда, обычно, каждый день, часто, редко, время от времени, никогда не  – ходить

(вместе с глаголом люблю + ходить)

 

Chodzić (ходить)

ja chodzę

ty chodzisz

on/ona/ono chodzi

my chodzimy

wy chodzicie

oni/one chodzą

 

Proszę wybrać odpowiednią formę czasownika.

Польская грамматика #993

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback