ПОЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА #58

ПОЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА #58

Macie dość szarej codziennej rutyny i zmartwień? Dodajmy odrobinę romansu do życia. Oderwijmy się od ziemskiego zgiełku i spójrzmy na gwiazdy! Jesienią niebo jest często zachmurzone, ale szanse na podziwianie pięknem świecących gwiazd również nie są rzadkością. Nie zapominajcie, że widzimy różne konstelacje w zależności od pory roku, ponieważ Ziemia odbywa swoją coroczną podróż wokół Słońca.
Co może być piękniejszego niż gwiaździste niebo? Racja, gwiaździste niebo, w którym można odróżnić gwiazdozbiory.
Na jesiennym niebie zobaczymy konstelacje Łabędzia, Orła, Liry, Herculesa, Byka, Cefeusza, Jaszczurka, Małego konia, Erydana, Koziorożca i wybitne Plejady. Nisko nad horyzontem północnym znajduje się Wielki Wóz, który nigdy nie zachodzi; Kasjopea w kształcie litery W znajduje się prawie nad głową. Widoczne są również konstelacje Pegaza i mgławica Andromedy, które tworzą system podobny do Wielkiego Wozu. Trójkąt i Baran są pod Andromedą. Litera V na południowo-wschodnim rogu Pegaza jest niejasną konstelacją Ryb. Na południu jest Wodnik oraz rozległy gwiazdozbiór Wieloryba. Pod Wodnikiem, są konstelacje Rzeźbiarza i Ryb Południowych.
Teraz już możecie zaskoczyć rozmówcę swoją wiedzą z astronomii!))

 

Надоели серые будни и заботы? Добавим в жизнь немного романтики. Отвлечёмся от земной суеты и посмотрим на звёзды! Осенью небо часто бывает затянуто тучами, но шансы полюбоваться красотой сияющих светил также нередки. Не забываем, что мы видим различные созвездия в зависимости от времени года, потому что Земля совершает своё ежегодное путешествие вокруг Солнца.
Прекраснее звёздного неба может быть только небо, на котором можешь различить созвездия. На осеннем небе мы увидим созвездия Лебедя, Орла, Лиры, Геракла, Тельца, Цефея, Ящерицы, Малого коня, Эридана и заметные Плеяды. Низко над северным горизонтом находится Большая Медведица, которая никогда не заходит, W-образная Кассиопея находится почти над головой. Также видны созвездия Пегас и туманность Андромеды, они создают систему, похожую по форме на Большую Медведицу. Треугольник и Овен находятся под Андромедой. Буква V в юго-восточном углу Пегаса – неясное созвездие Рыб. На юге – Водолей и обширное созвездие Кита. Под Водолеем – созвездия Скульптора и Южной Рыбы.
Теперь вы можете удивить собеседника своими познаниями в астрономии!))

Słowniczek astronomicznych pojęć:
Словарик астрономических понятий:

Wszechświat – Вселенная
przestrzeń kosmiczna – космос
gwiazdy – звёзды
Księżyc – Луна
Słońce – Солнце
konstelacje, gwiazdozbiory – созвездия
gwiaździste niebo – звёздное небо
mgławica – туманность
Droga Mleczna – Млечный путь
Wielka Niedźwiedzica, Wielki Wóz – Большая Медведица
widnokrąg, horyzont – горизонт
zaćmienie – затмение

 

Mały quiz o interesujących faktach na temat konstelacji:
Небольшая викторина об интересных фактах, касающихся созвездий:

Польская грамматика #994

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback