ПОЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА #59

ПОЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА #59

Postęp nie stoi w miejscu, a słowo «poczta» jest coraz częściej używane w połączeniu z epitetem «elektroniczna». We współczesnym świecie papierowe listy pozostały preferencją ludzi starszego pokolenia, a widokówki kupuje się wyłącznie jako pamiątkę z podróży. Wymiana wiadomości, przesyłanie danych odbywa się zaraz natychmiastowo w formie elektronicznej, a usługi pocztowe to są najczęściej wysyłanie paczek, przesyłek, banderoli, przekazów pocztowych i wymiana korespondencji biznesowej, gdy konieczne jest potwierdzenie informacji w formie papierowej. Kiedyś otrzymanie prostego papierowego listu, pisanego ręcznie, było jedynym sposobem na otrzymywanie wiadomości od osoby, która jest na odległości. Czekano na nie, wyjrzano przez okno listonosza, przechowywano te listy i czytano ponownie. Teraz jest to przeszłość, która zasługuje na pamięć, ponieważ takie listy zawierają głosy ludzi tamtej epoki, ich szczerość, ich wizję świata.
Dziś poczta i listonosze są na bieżąco, coraz więcej usług pocztowych jest połączonych lub obsługiwanych przez możliwości Internetu.
Wszystkim, którzy są zaangażowani w to święto zawodowo, życzymy wszystkiego najlepszego, a reszta – spróbujcie napisać krótki list do kogoś po polsku, może to być zabawne.

Прогресс не стоит на месте, и слово «почта» всё чаще употребляется в сочетании с эпитетом «электронная». В современном мире бумажные письма остались уделом людей старшего поколения, а красивые открытки покупаются разве что в качестве сувенира из путешествий. Обмен новостями, передача данных сейчас моментально осуществляются в электронном виде, а уделом почтовой службы остаются посылки, бандероли, почтовые переводы и обмен деловой корреспонденцией, когда необходимо иметь подтверждение информации на бумажном носителе. А когда-то получить простое бумажное письмо, написанное от руки, было единственной возможностью получить весточку от человека, находящегося на расстоянии. Их ждали, высматривая в окно почтальона, их хранили и перечитывали. Сейчас это уже прошлое, которое заслуживает памяти, потому что такие письма содержат в себе голоса людей той эпохи, их искренность, их видение мира.
В наши дни почта и почтальоны идут в ногу со временем, всё больше почтовых услуг связано или подкреплено возможностями Интернета. Всем, кого этот праздник профессионально касается, желаем всего наилучшего, а остальные – попробуйте написать короткое письмо кому-нибудь на польском языке, это может быть занимательно.

Trochę słownictwa pocztowego:
Немножко почтовой лексики:

Kod pocztowy – индекс
Nadawca – отправитель
Odbiorca – получатель
Koperta – конверт
Znaczek – марка
Pocztówka, widokówka, kartka pocztowa – открытка
Paczka, przesyłka – посылка
Banderola – бандероль
Zapakować – упаковать
Rozpakować – распаковать
Dostarczyć – доставить
Odebrać – получить
Niedostarczony – недоставленный
Listonosz – почтальон
Skrzynka pocztowa – почтовый ящик
Przekaz pocztowy – почтовый перевод

Польская грамматика #994

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback