ПОЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА #77

ПОЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА #77

Co to jest Mikołajki? To święto, obchodzone w kościele katolickim 6 grudnia i ma na celu upamiętnienie postaci Świętego Mikołaja, biskupa Miry.
Jeszcze sto lat temu Mikołajki były dniem wolnym od pracy. Współcześnie tego Polacy nie mają, ale mimo to 6 grudnia obfituje w wiele przyjemności, naprzykład, w prezenty. Zwyczaj wręczania prezentów w Mikołajki wywodzi się ze średniowiecznych legend o życiu świętego Mikołaja, który bardzo lubił dzieci. W ten dzień Polacy obdarowują bliskich drobnymi upominkami – słodyczami, zabawkami czy książkami. To właśnie w nocy z 5 na 6 grudnia dzieci wystawiają buty lub skarpety z zamiarem otrzymania drobnej niespodzianki.
6 grudnia w polskich miastach organizowane są liczne wydarzenia upamiętniające postać św. Mikołaja, odbywają się publiczne wręczenia prezentów przez mężczyzn, przebranych za Mikołaja, oraz organizowane są koncerty świąteczne.
Что такое Миколайки? Этот праздник, который отмечается в католическом костёле 6 декабря и призван почтить память Святого Николая, епископа Миры.
Еще сто лет назад день Миколайек был выходным. Сейчас у поляков этого нет, но, несмотря на это, день 6 декабря наполнен множеством приятных вещей, например, подарками. Обычай дарить подарки в Миколайки исходит из средневековых легенд о жизни Св.Николая, который очень любил детей. В этот день поляки дарят родным небольшие подарки – сладости, игрушки или книги. В ночь с 5 на 6 декабря дети выставляют башмачок или носочек с намерением утром получить небольшой сюрприз.
6 декабря в польских городах проводятся многочисленные мероприятия, посвященные памяти Св.Николая, происходит раздача подарков мужчинами, переодетыми в Святого Николая, а также организуются праздничные концерты.


NOWE SŁOWNICTWO:

OBCHODZONE – празднуемое
UPAMIĘTNIENIE – почтение памяти
BISKUP – епископ
WSPÓŁCZEŚNIE – в наши дни, в настоящее время, сейчас
OBFITOŚĆ – изобилие
NIESPODZIANKА – сюрприз
WYDARZENIA – события, мероприятия

QUIZ
TEMAT MIKOŁAJKOWY

Польская грамматика #9920

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback