Польская лексика #42 Dzień Dziecka

Międzynarodowy Dzień Ochrony Dzieci jest obchodzony w wielu krajach 1 czerwca. Celem tego święta jest uświadomienie, że najważniejsze jest by chronić dzieci przed wojna, głodem i innymi krzywdami. Dzień Dziecka ustanowiony został w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Международный день защиты детей отмечается во многих странах 1 июня. Цель […]

0

Польская грамматика #52

Zaimek jest to samodzielna część mowy, której główną funkcją jest zastępowanie innych wyrazów w zdaniu. Местоимение является самостоятельной частью речи, основной функцией которой является замена других слов в предложении. Typy zaimków ze względu na funkcję, jaką pełnią: Rzeczowne — ja, ty, kto, nikt, nic Liczebne — ile, tyle Przymiotne — jaki, który, ten, tamten, twój, mój, czyj, nasz, wasz Przysłowne — tak, jak, tam, tu, tamtędy, stamtąd, wtedy, gdzieś, kiedyś Typy zaimków ze względu na znaczenie: Osobowe — ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one Zwrotne — się, siebie, sobie Pytające — kto? co? jaki? który? gdzie? kiedy? jak? komu? czemu? kogo? Wskazujące — ten, ta, to, tamten, taki, tędy, tu Dzierżawcze — mój, twój, jego, jej, nasz, wasz, ich, swój Nieokreślone — ktoś, coś, jakiś, gdzieś, kiedyś, cokolwiek Przeczące — nikt, nic, nigdzie, żaden, nigdy Względne — kto, co, komu, jaki, który Upowszechniające — każdy, wszyscy, zawsze   Выберите соответствующую форму местоимения mój, twój и т.д. или swój, swoja в соответствующей форме:

0

Польская лексика #41

Właściwy zwrot grzecznościowy jest podstawową zasadą komunikacji i wyrazem okazywania szacunku innej osobie. Przejście na „ty” oznacza głębszy poziom znajomości lub relację bardziej nieformalną z przyjaciółmi, bliskimi czy kolegami w pracy. Правильное вежливое обращение — это основной принцип общения и выражение уважения к другому человеку. Переход на «ты» означает более глубокий уровень знакомства или более […]

0

Польская грамматика #51

PRZYPADKI RZECZOWNIKÓW (Падежи имени существительного) PRZYKŁADY Rodzaj męskoosobowy Liczba pojedyncza / liczba mnoga ojciec / ojcowie (отец / отцы),  dziadek / dziadkowie (дедушка / дедушки), brat / bracia (брат / братья),  mąż / mężowie (муж / мужья) Mianownik (kto? co?) ojciec / ojcowie Dopełniacz (kogo? czego?) ojca / ojców Celownik (komu? czemu?) ojcu / ojcom Biernik (kogo? co?) ojca / ojców Narzędnik (z) kim? czym? ojcem / ojcami Miejscownik (o) kim? czym? ojcu / ojcach Wołacz (O!) ojcze! / ojcowie!   Mianownik (kto? co?) dziadek / dziadkowie Dopełniacz (kogo? czego?) dziadka / dziadków Celownik (komu? czemu?) dziadkowi / dziadkom Biernik (kogo? co?) dziadka / dziadków Narzędnik (z) kim? czym? dziadkiem / dziadkami Miejscownik (o) kim? czym? dziadku / dziadkach Wołacz (O!)  dziadku! / dziadkowie!   Mianownik (kto? co?) brat / bracia Dopełniacz (kogo? czego?) brata / braci Celownik (komu? czemu?) bratu / braciom Biernik (kogo? co?) brata / braci Narzędnik (z) kim? czym? bratem / braćmi Miejscownik (o) kim? czym? bracie / braciach Wołacz (O!)  bracie! / bracia!   Mianownik (kto? co?) mąż / mężowie Dopełniacz (kogo? czego?) męża / mężów Celownik (komu? czemu?) mężowi / mężom Biernik (kogo? co?) męża / mężów Narzędnik (z) kim? czym? mężem / mężami Miejscownik (o) kim? czym? mężu / mężach Wołacz (O!)  mężu! / mężowie!   Выберите соответствующую форму имени существительного и имени прилагательного в правильном падеже:

0

Польская лексика #40 tylko dla dorosłych

GATUNKI ALKOHOLI Absynt Absynt to wysokoprocentowy napój alkoholowy, który otrzymywany jest w procesie destylacji ziół z kwiatów i liści piołunu (Artemisia absinthium) oraz anyżu, z dodatkiem kopru włoskiego, hyzopu. Trunek ten został wynaleziony w 1792 roku przez Pierre’a Ordinaire, francuskiego lekarza, który destylował piołun i inne zioła w zasadzie alkoholowej aby otrzymać lek dla swoich […]

0