ПОЛЬСКАЯ ГРАММАТИКА #60

ПОЛЬСКАЯ ГРАММАТИКА #60

ODMIANA CZASOWNIKÓW

(Спряжение глаголов)

Koniugacja to podstawowe reguły odmiany czasownika przez osoby, czasy, tryby, strony, liczby, aspekty i inne kategorie gramatyczne.

W języku polskim istnieją trzy koniugacje, utworzone na podstawie odmiany czasowników w czasie teraźniejszym.

Koniugacja III obejmuje te czasowniki, których temat w czasie teraźniejszym jest zakończony na -a oraz –e, i przyjmuje dla I osoby liczby pojedynczej (ja) końcówkę -m, dla II osoby (ty) końcówkę -sz, a dla III osoby (on, ona, ono) zerową końcówkę.

Koniugacja – это основные правила спряжения польских глаголов по лицам, временами, способами, числам, наклонениям, аспектам и другим грамматическим категориям.

Есть три спряжения на польском языке, основанные на спряжении глаголов в настоящем времени.

Koniugacja III включает в себя те глаголы, корень которых в настоящем времени оканчивается на a и e, и который принимает для I лица единственного числа (ja) окончание m, для II лица (ty) окончание sz и для III лица (on, ona, ono) нулевое окончание.

Czytać (читать)

ja czytam

ty czytasz

on/ona/ono czyta

my czytamy

wy czytacie

oni/one czytają

Rozmawiać (разговаривать)

ja rozmawiam

ty rozmawiasz

on/ona/ono rozmawia

my rozmawiamy

wy rozmawiacie

oni/one rozmawiają

Proszę wybrać odpowiednią formę czasownika.

Польская грамматика #90

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback