ПОЛЬСКАЯ ГРАММАТИКА #61

ПОЛЬСКАЯ ГРАММАТИКА #61

lODMIANA CZASOWNIKÓW
(Спряжение глаголов)

Koniugacja to podstawowe reguły odmiany czasownika przez osoby, czasy, tryby, strony, liczby, aspekty i inne kategorie gramatyczne.
W języku polskim istnieją trzy koniugacje, utworzone na podstawie odmiany czasowników w czasie teraźniejszym.
Koniugacja II obejmuje te czasowniki, które w I osobie liczby pojedynczej (ja) czasu teraźniejszego mają końcówkę , a w II osobie (ty) końcówki -isz, -ysz.

Koniugacja – это основные правила спряжения польских глаголов по лицам, временами, способами, числам, наклонениям, аспектам и другим грамматическим категориям.
Есть три спряжения на польском языке, основанные на спряжении глаголов в настоящем времени.
Koniugacja II включает в себя те глаголы, которые принимают для I лица единственного числа (ja) настоящего времени окончание -ę, для II лица (ty) окончание -isz, -ysz.

Jeździć (ездить)
ja                      jeżdżę
ty                      jeździsz
on/ona/ono    jeździ
my                    jeździmy
wy                    jeździcie
oni/one           jeżdżą

Płacić (платить)
ja                        płacę
ty                       płacisz
on/ona/ono     płaci
my                     płacimy
wy                     płacicie
oni/one            płacą

Spać (спать)
ja                        śpię
ty                        śpisz
on/ona/ono     śpi
my                     śpimy
wy                      śpicie
oni/one             śpią

Proszę wybrać odpowiednią formę czasownika.

Польская грамматика #92

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback