ПОЛЬСКАЯ ГРАММАТИКА #62

ПОЛЬСКАЯ ГРАММАТИКА #62

ODMIANA CZASOWNIKÓW

(Спряжение глаголов)

Koniugacja to podstawowe reguły odmiany czasownika przez osoby, czasy, tryby, strony, liczby, aspekty i inne kategorie gramatyczne.

W języku polskim istnieją trzy koniugacje, utworzone na podstawie odmiany czasowników w czasie teraźniejszym.

Koniugacja I obejmuje te czasowniki, które w I osobie liczby pojedynczej (ja) czasu teraźniejszego mają końcówkę , a w II osobie (ty) końcówki -esz.

 

Koniugacja – это основные правила спряжения польских глаголов по лицам, временами, способами, числам, наклонениям, аспектам и другим грамматическим категориям.

Есть три спряжения на польском языке, основанные на спряжении глаголов в настоящем времени.

Koniugacja I включает в себя те глаголы, которые принимают для I лица единственного числа (ja) настоящего времени окончание , для II лица (ty) окончание -esz.

 

Nieść (нести)

ja                     niosę

ty                     niesiesz

on/ona/ono   niesie

my                   niesiemy

wy                    niesiecie

oni/one           niosą

 

Wieźć (везти)

ja                      wiozę

ty                     wieziesz

on/ona/ono    wiezie

my                    wieziemy

wy                    wieziecie

oni/one           wiozą

 

Rwać (рвать)

ja                      rwę

ty                     rwiesz

on/ona/ono    rwie

my                    rwiemy

wy                    rwiecie

oni/one           rwą

 

Proszę wybrać odpowiednią formę czasownika.

Польская грамматика #94

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback