ПОЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА #54

ПОЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА #54

Co się odbywa, gdy słyszymy słowa szczerej chwały i wdzięczności? Niewątpliwie, że to przyjemnie. Uznanie jest wielką nagrodą za wysiłki, ono zwiększa poczucie własnej wartości i pewność siebie, zachęca, stymuluje motywację i wspiera entuzjazm. Słysząc miłe słowa, zaczynamy cenić siebie, swoją własną pracę. Nastrój poprawia się, świat wokół kwitnie jasnymi kolorami.

Rozejrzycie się. Być może w zgiełku przestaliście dostrzegać, zauważać to, co ważne? Troska bliskiej osoby, wysiłki dziecka, inicjatywa lub doskonała praca kolegi? Pomyślcie, ile razy dzisiaj musieli komuś podziękować? Jeszcze nie jest za późno. Być może własnymi słowami możecie poprawić czyjś dzień. ☺

Что происходит, когда мы слышим слова искренней похвалы и благодарности в свой адрес? Несомненно, это приятно. Признание – отличная награда за приложенные усилия, оно повышает самооценку и уверенность в себе, поощряет, стимулирует мотивацию и поддерживает энтузиазм. Услышав добрые слова, мы начинаем ценить себя, собственный труд. Улучшается настроение, мир вокруг расцветает яркими красками.

Оглянитесь вокруг. Может быть, в суете и заботах вы перестали видеть важное? Заботу близкого человека, усилия ребёнка, инициативу или отлично выполненную работу коллеги? Задумайтесь, сколько раз за сегодняшний день вам следовало сказать кому-то слова благодарности? Ещё не поздно. Возможно, своими словами вы сможете улучшить чей-то день. ☺

 

Słowniczek:

Словарик:

Niewątpliwie – несомненно

Uznanie – признание

Wysiłek – усилие

Zachęcać – поощрять

Rozejrzeć się – осмотреться, оглядеться

Zgiełk – суета, шум

Dostrzegać – признавать

Zauważać – замечать

Troska – забота

 

Kilka wyrażeń wdzięczności w języku polskim:

Несколько выражений благодарности на польском языке:

 

Dziękuje bardzo /  Dziękuje serdecznie – Большое спасибо 

To naprawdę bardzo uprzejme z twojej strony – Это действительно очень любезно с твоей стороны

Jesteś bardzo uprzejmy – Ты очень любезен

Wyświadczyłeś mi wielką przysługę – Ты оказал мне очень большую услугу

Jestem ci bardzo zobowiązany – Я тебе очень обязан

Jak miło z twojej strony – Как мило с твоей стороны

Jestem panu głęboko zobowiązany – Я Вам очень обязан

Nie wiem, jak ci dziękować – Не знаю, как тебя благодарить

Jestem ci bardzo wdzięczny – Я тебе очень благодарен

 

Jak możemy odpowiedzieć, kiedy otrzymamy podziękowanie:

Как мы можем ответить, когда нас благодарят:

 

Proszę / proszę bardzo – пожалуйста

Bardzo mi miło, że mogłem pomóc – Я очень рад, что смог помочь

Nie ma o czym mówić – Не стоит благодарности (не о чём говорить)

Przyjemność po mojej stronie – Мне самому приятно (было это сделать), мне это в радость

To żaden kłopot – Это не проблема

Żaden problem – Без проблем

Nie ma za co – Не за что

 

Spróbujcie odgadnąć autorów cytatów o wdzięczności: 

 

Попробуйте отгадать авторов цитат о благодарности:

Польская грамматика #95

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback