ПОЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА #63

ПОЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА #63

Tym, którzy chcą mieszkać, studiować i pracować w Polsce i zostać pełnoprawnymi obywatelami tego kraju, prawdopodobnie nie da się to obejść bez znajomości historii, geografii, kultury tego państwa.
Kto sprowadził chrześcijaństwo na ziemie polskie, w którym okresie państwa polskiego nie było na mapach Europy, z jakich powstań wyzwoleńczych Polacy są dumni, kiedy Polska uzyskała niepodległość? Czy ma sens przedstawiać tu krótkie notatki historyczne? Być może ta wiedza będzie dla kogoś przydatna i pozwoli pochwalić się erudycją?

Те, кто хочет жить, учиться и работать в Польше и стать полноценными гражданами этой страны, – вам наверняка не обойтись без знаний истории, географии, культуры данного государства.
Кто принёс на польские земли христианство, в какой период польского государства не было на картах Европы, какими освободительными восстаниями гордятся поляки, когда Польша обрела независимость? Есть ли смысл давать здесь короткие заметки? Возможно, кому-то эти знания пригодятся и позволят блеснуть эрудицией?

Animowana historia Polski / Анимированная история Польши.
Polecamy zobaczyć, będziecie zachwyceni! Рекомендуем посмотреть, будете в восторге!
https://www.youtube.com/watch?v=k9D_fBWe0sU

Słowniczek historyczny:
Исторический словарик:

godło – герб
flaga – флаг
pełnoprawny obywatel – полноправный гражданин
szacunek – уважение
duma – гордость
honor – честь
przeszłość – прошлое
pamięć – память
wydarzenia – события
przypomnienie – напоминание
powstanie wyzwoleńcze – освободительное восстание
wypowiedzieć wojnę – объявить войну
podpisać rozejm – подписать перемирие
pokój – мир
kronika – хроника
zainteresowanie – интерес к чему-то

Sprawdzian tematyczny: podstawowa wiedza oraz ciekawostki o Polsce.
Тематическая проверочная: основные знания и интересные факты о Польше.

Польская грамматика #997

Добавить комментарий

Закрыть меню

Заказать бесплатную консультацию
callback